Cursa de ratuste Alba

Bun venit în comunitatea CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA

Festivalul „Cursa de Rățuște – Alba Iulia” (numită, în continuare, „Festivalul” sau „Cursa”) este organizată de Rotaract Alba Iulia, ca un Festival cu scop caritabil, prin care se strâng fonduri pentru o cauză socială selectată de ONG-ul organizator. Rotaract Alba Iulia organizează festivalul Cursa de Rățuște – Alba Iulia, Festival, prin care desfășoară o serie de activități pentru toate vârstele. Evenimentul se desfășoară în 2 iunie 2024 și are ca scop strângerea de fonduri pentru construirea unei Camere Saline la Centrul de zi pentru copii cu dizabilități, Arnsberg.

Termeni și condiții generale

Termenii şi Condiţiile următoare (denumite în continuare „Termeni”) stabilesc regulile, drepturile şi obligaţiile achiziționării de rățuște pentru Cursa de Rățuște – Alba Iulia, respectiv a prestaţiilor oferite, (toate fiind denumite în ansamblu „Serviciul”) prin intermediul internetului sau a telefoanelor mobile, precum şi prin orice alt mod adiacent sau subsidiar.

Aceşti Termeni constituie un contract între Cursa de Rățuște – Alba Iulia, deținută de Rotaract Alba Iulia (incluzând orice afiliaţi, puncte de lucru, angajaţi, parteneri şi alte asemenea, denumiţi în continuare „Cursa de Rățuște – Alba Iulia” sau „Noi”), proprietarul tuturor drepturilor privind Serviciul şi tu, în calitate de clienți. Accesând şi folosind prezenta şi oricare altă platformă adiacentă pusă la dispoziţie prin şi de Cursa de Rățuște – Alba Iulia, consimţi şi îţi dai acordul în privinţa lecturării, înţelegerii şi acceptării Termenilor, incluzând orice alte acte adiţionale, termeni cuprinşi în site şi aplicaţie precum şi platforme conexe, identificate prin hyperlink sau vizual. Este obligatorie lecturarea cu atenţie şi luarea la cunoştinţă cu privire la conţinutul Termenilor.

Utilizând Serviciul Cursa de Rățuște – Alba Iulia, consimţi totodată politicilor noastre, care fac parte integrantă din Termeni:

politica de confidenţialitate Cursa de Rățuște – Alba Iulia şi
politica de copyright Cursa de Rățuște – Alba Iulia.

Serviciul este pus la dispoziţie pentru persoanele care au vârsta legală de dispoziţie şi care pot dispune cu privire la drepturile lor. În toate cazurile, pentru a putea folosi Serviciul utilizatorul trebuie să aibă vârsta de 16 ani împlinită. Dacă nu aveți vârsta de 16 ani împlinită nu aveţi dreptul de a achiziționa Serviciul. Conturile asociate persoanelor care nu îndeplinesc această condiţie pot fi anulate şi şterse de Cursa de Rățuște – Alba Iulia, după primirea unei notificări. Utilizatorii care nu au împlinit vârsta de 18 ani trebuie să deţineă acordul părinţilor sau a tutorelui legal, care, prin exprimarea acordului, acceptă în mod expres conţinutul Termenilor şi îşi asumă răspunderea pentru orice activitate a utilizatorului şi răspunde pentru orice daune. Dacă nu deţineţi un astfel de acord trebuie să încetaţi a folosi imediat Serviciul.

Dacă nu sunteţi de acord cu prevederile Termenilor în tot sau în parte, atunci este interzisă utilizarea Serviciului şi a oricăror anexe.

Cursa de Rățuște – Alba Iulia îşi rezervă dreptul de a modifica ori de câte ori este necesar prevederile Termenilor (incluzând orice anexe sau politici) fără a notifica în mod expres aceasta. Vă solicităm în mod expres să lecturaţi Termenii în mod constant şi frecvent. Utilizarea Serviciului constituie acceptare tacită a oricăror modificări care pot surveni ulterior.

Cine suntem și care este scopul nostru?

Cursa de Rățuște – Alba Iulia este o activitate caritabilă, care are ca scop strângerea de donații în vederea construirii unei camere saline, la Centru de zi pentru copii cu dizabilități, Arnsberg.

Cursa de rățuște are loc pe râul Ampoi, în zona Alba Carolina Mall și este integrată în cadrul festivalului care se desfășoară între ora 16:00 și 20:00.

Cum se desfășoară?

Persoanele care doresc să participe la Cursa de rățuște achiziționează fizic sau online rățuștele, la prețul de 10 lei/ rățușcă. Rățuștele se achiziționează simbolic, acestea fiind doar plasate în cură, cumpărătorului oferindu-i-se numărul rățuștei care va intra în concurs.

În data de 2 iunie, rățuștele înscrise în concurs vor fi lansate la apă, iar rățuștele câștigătoare vor fi premiate.

Confidenţialitate. Confidenţialitatea datelor dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. În timpul utilizării serviciului, modul de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal este detaliat în Politica de Confidenţialitate. Acceptarea Termenilor constituie acceptare implicită pentru colectarea, păstrarea şi utilizarea datelor cu caracter personal de către Cursa de Rățuște – Alba Iulia, conform Termenilor, a Politicii de Confidenţialitate şi a normelor legale aplicabile.

Modul de utilizare al aplicaţiei Cursa de Rățuște – Alba Iulia, a site-ului web, a platformelor asociate şi a conturilor.

Utilizatorul are dreptul de a folosi Serviciul pentru uz privat şi personal. Este strict interzisă folosirea Serviciului în scop comercial.

Utilizatorul nu are dreptul să copieze, imprime, salveze sau să folosească în orice mod informaţiile oferite de site-ul web sau de Serviciu. Această clauză nu limitează folosirea Serviciului în scopul oferit.

Serviciul nu poate fi folosit în vreun mod care nu este permis în mod expres de Termeni.

3.1. Restricţii de utilizare

Utilizarea Serviciului trebuie efectuată în mod legal. Vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele restricţii. Orice utilizare neconformă conduce la ştergerea contului sau limitarea utilizării acestuia (în mod discreţionar de Cursa de Rățuște – Alba Iulia şi, totodată, poate conduce la investirea instanţelor competente, penale sau civile.
Nu aveţi dreptul, personal sau prin persoane interpuse, în niciun caz, să:
(i) copiaţi, modificaţi, adaptaţi, traduceţi, decompilaţi sau dezasamblaţi orice parte a conţinutului din Serviciu sau să faceţi acest conţinut public sau să îl distribuiţi;
(ii) postarea de conţinut ilegal, obscen, defăimător cu privire la orice altă persoană sau entitate, orice conţinut care constituie cyber-bullying, date personale ale oricăror persoane, în afară de dumneavoastră, spam, toate acestea fiind determinate de către Cursa de Rățuște – Alba Iulia;
(iii) abuzaţi, ameninţaţi, hărţuiţi sau să aduceţi atingere drepturilor altora, inclusiv drepturi privind proprietatea intelectuală sau drepturi de autor;
(iv) transmiteţi sau să puneţi la dispoziţie prin intermediul Serviciului sau în timp ce sunteţi conectaţi la acesta, orice virus, troian, vierme, bug, soft de spionaj şi/sau orice alt program sau cod sau parte din acestea care are ca scop deturnarea sau distrugerea totală sau parţială a oricăror softuri, elemente hard sau de telecomunicaţii sau orice alt element ce poate conduce la producerea de prejudicii către Cursa de Rățuște – Alba Iulia sau terţi;
(v) să interferaţi sau să împiedicaţi utilizarea şi/sau funcţionarea Serviciului şi/sau a site-ului web, sau a serverelor sau a serviciilor de hostare a Serviciului şi/sau ale site-ului şi/sau orice alte asemenea pracici, precum şi să nu respectaţi orice cerinţe, proceduri, politic ori norme ale acestor servere, platforme sau elemente;
(vi) să vindeţi sau exploataţi Serviciul şi/sau site-ul web ori conţinutul acestora în moduri comerciale sau care ar putea aduce profit;
(vii) să duplice sau să copieze orice parte a Serviciului şi/sau site-web; să creeze o bază de date prin descărcarea sau copierea şi păstrarea a oricăror date din cuprinsul Serviciului şi/sau site-ului web; să transmită orice date generate şi prezentate de Serviciu şi/sau site-web fără autorizarea expresă prealabilă din partea Cursa de Rățuște – Alba Iulia;
(viii) să transfere sau să comunice date privind contul creat în cadrul Serviciului, chiar şi temporar, către terţe persoane;
(ix) să folosească Serviciul şi/sau site-ul web pentru orice activităţi illegale, imorale sau neautorizate;
(x) să aducă atingere Termenilor.

3.2. Încetarea utilizării Serviciului

Utilizatorul are dreptul să înceteze utilizarea Serviciului oricând, pentru orice motiv. Nu este obligat să notifice Cursa de Rățuște – Alba Iulia în cazul încetării utilizării. Cu toate acestea, în cazul în care se doreşte ca Cursa de Rățuște – Alba Iulia să şteargă orice date şi informaţii personale privind contul creat sau folosinţa Serviciului, utilizatorul trebuie să comunice în scris această solicitare. Doar în urma primirii unei astfel de solicitări, Cursa de Rățuște – Alba Iulia va proceda ştergerea contului într-o unitate de timp rezonabilă. O parte din informaţii pot fi păstrate pentru un timp limitat, în conformitate cu Politica de Confidenţialitate. Pentru mai multe detalii vă rugăm să citiţi Politica de Confidenţialitate.

Cursa de Rățuște – Alba Iulia îşi rezervă dreptul de a bloca accesul oricărei persoane la Serviciul oferit, de a limita acest acces, oricând, ori de câte ori şi fără a fi necesară vreo justificare sau vreun motiv. Cursa de Rățuște – Alba Iulia va efectua aceste demersuri ori de câte ori consideră necesar, necesitatea fiind lăsată la latitudinea şi interpretarea exclusivă a CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA.

3.3. Proprietate intelectuală

Întreaga platformă, site-web, aplicaţie, Serviciu, date de bază şi orice alte componente şi drepturi, precum şi secrete comerciale, mod de acţiune, plan de afaceri, ş.a. sunt proprietatea exclusivă a Cursa de Rățuște – Alba Iulia sau a partenerilor acestuia.

„Cursa de Rățuște – Alba Iulia” , logo-ul Cursa de Rățuște – Alba Iulia, şi orice alte însemne caracteristice sunt proprietatea Cursa de Rățuște – Alba Iulia şi niciun utilizator nu are dreptul să folosească orice însemne sau semne distinctive sau logo, ş.a. fără să fie autorizaţi în mod expres şi prealabil de Cursa de Rățuște – Alba Iulia. Autorizarea trebuie să fie făcută în formă oficială şi scrisă, autentică.

4. Tarife, plată şi modul de comandă

4.1. Donații.

Orice donație efectuată prin sau în Cursa de Rățuște – Alba Iulia va primi un e-mail de confirmare cu privire la donația efectuată şi o chitanţă/desfăşurător digitală.

Prin efectuarea unei donații online vă exprimaţi acordul expres pentru a participa la Campania Cursa de rățuște – Alba Iulia, şi renunţaţi în mod expres la dreptul de revocare sau anulare a donației, respectiv a tranzacției.

Înainte de donație, pentru finalizarea tranzacţiei, sunt necesare introducerea unor date personale, astfel cum sunt ele descrise în Politica de Confidenţialitate. Dacă nu doriţi furnizarea unor astfel de date, tranzacţia nu va fi posibilă şi dumneavoastră cunoaşteţi şi vă asumaţi acest aspect.

Aveţi dreptul să vă anulaţi tranzacţia/comanda doar în cazul în care nu a fost deja acceptată. Chiar şi în acest caz, aveţi obligaţia de a ne notifica imediat, în cel mai scurt timp, cu o solicitare scrisă în acest sens. Orice întârziere poate conduce la refuzul de returnare a sumei deja plătite şi/sau a anulării comenzii.

Utilizatorul are dreptul la returnare doar dacă poate dovedi că tranzacţia nu a fost onorată, de către Cursa de Rățuște – Alba Iulia sau de către parteneri. Cursa de Rățuște – Alba Iulia îşi rezervă dreptul de a nu da curs oricărei solicitări dacă nu îi sunt puse la dispoziţie toate documentele solicitate.

4.2. Donația minimă

Donația minimă este afișată în mod vizibil în cadrul Serviciului, pe pagina de internet şi în aplicaţia mobilă. Donația este afişată în moneda naţională, după caz, şi include sau nu include orice taxe şi comisioane aplicabile.

Desfăşurătorul oricărei tranzacţii, incluzând donația şi părţile componente ale acesteia, precum şi orice alte taxe sau comisioane, este vizibil în pagina de check-out, înainte de a se confirma plata şi cuantumul acesteia. În momentul confirmării donației, utilizatorul îşi exprimă în mod expres acordul cu privire la conţinutul acestuia şi cu statuează în mod expres şi irevocabil că a înţeles cuprinsul desfăşurătorului şi că este de acord cu toate sumele menţionate şi cu suma totală descrisă în partea „Total”.

5.1. Clauză privind limitarea răspunderii

CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA NU GARANTEAZĂ SUB NICI O FORMĂ, DIRECT SAU INDIRECT, CU PRIVIRE LA SERVICIU, CARE INCLUDE, NE-LIMITATIV, OPERATIVITATEA ACESTUIA SAU SCOPUL DE FUNCŢIONARE. ÎN NICIUN CAZ NU POATE FI CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA ŢINUTĂ RĂSPUNZĂTOARE FAŢĂ DE ORICE CLIENT, UTILIZATOR SAU TERŢ, CU PRIVIRE LA ORICE PREJUDICII, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, DE ÎNT RZIERE SAU DE ORICE ALT FEL, FĂRĂ A SE LIMITA LA FOLOSUL NEREALIZAT SAU LA G ŞTIGUL PIERDUT, LA PROFIT SAU ORICE ALTE ASEMENEA. CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA NU VA FI ŢINUTĂ RĂSPUNZĂTOARE ÎN NICIO SITUAŢIE CE DERIVĂ SAU ARE LA BAZĂ FORŢA MAJORĂ. CUANTUMUL DESPĂGUBIRILOR OFERITE DE CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA ÎN ORICE CAZ, INDIFERENT DE VINĂ VA FI ECHIVALENTUL CU CEA MAI MICĂ VALOARE DINTRE: (1) COSTUL SERVICIULUI OFERIT PUNCTUAL LA ACEL MOMENT; (2) COSTUL PLĂTIT DE CLIENT SAU UTILIZATOR PENTRU SERVICIUL OFERIT, (3) COSTURILE PLĂTITE DE CLIENT ÎN ULTIMELE 3 LUNI DE UTILIZARE A SERVICIULUI.

SERVICIUL ESTE OFERIT „AS IS” (NEPERSONALIZAT ŞI AŞA CUM ESTE) ŞI NU SE GARANTEAZĂ ÎN NICIUN FEL, EXPRES SAU IMPLICIT, FUNCŢIONAREA CONFORMĂ, CONTINUĂ SAU NORMALĂ A SERVICIULUI. CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA NU ÎŞI ASUMĂ, LA NICIUN MOMENT LIVRAREA BUNURILOR SAU A SERVICIILOR ŞI NICI NU GARANTEAZĂ CĂ ACESTEA VOR FI LIVRATE CORESPUNZĂTOR. NU NE ASUMĂM ACCESUL SAU CONTINUITATEA SERVICIULUI ŞI NICI MENŢINEREA ACESTUIA LA ANUMITE STANDARDE DE CALITATE. CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA NU ÎŞI ASUMĂ RĂSPUNDEREA CU PRIVIRE LA NICIUN ASPECT CE ŢINE DE SERVICIUL OFERIT, INCLUZ ND VANDABILITAETA, TITLUL, COMPATIBILITATEA, SECURITATEA SAU ACURATEŢEA A ORICĂROR DATE. ÎN NICIO CIRCUMSTANŢĂ NICI NOI, NICI ORICIE ALTĂ PERSOANĂ CARE A LUAT PARTE LA CREAREA, PRODUCEREA, LIVRAREA SAU MANAGEMENTUL SERVICIULUI NU POATE FI TRAS LA RĂSPUNDERE PENTRU ORICE PREJUDICIU CREAT UTILIZATORULUI SAU TERȚILOR, DIRECT SAU INDIRECT, SAU INCIDENTAL, FĂRĂ A SE LIMITA LA ORICE PREJUDICIU, INCLUSIV DE ORDIN FINANCIAR SAU MORAL, DELICTUAL SAU CONTRACTUAL, RISCUL FIIND ÎN TOTALITATE ÎN SARCINA UTILIZATORULUI. ÎN ORICE CAZ SUMA TOTALĂ CARE POATE FI OBŢINUTĂ ÎN CAZUL EXISTENŢEI UNUI PREJUDICIU CREAT ŞI DOVEDIT CA PROVENIND DIN PARTEA CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA ŞI DE CARE CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA SE FACE RĂSPUNZĂTOARE SAU ARE OBLIGAŢIA LEGALĂ SAU CONTRACTUALĂ SĂ ÎL ACOPERE SE LIMITEAZĂ LA SUMA PLĂTITĂ DE CLIENT SAU UTILIZATOR ÎN ACHIZIŢIONAREA SERVICIULUI. NICI CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA NICI ORICE ALTĂ PERSOANĂ, DIRECTOR, COLEGIU DE CONDUCERE, ADMINISTRATOR, ANGAJAŢI NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE, DIRECT SAU INDIRECT PENTRU ORICE PREJUDICIU ÎN LEGĂTURĂ CU FUNCŢIONAREA NECONFORMĂ A SERVICIULUI SAU ÎN LEGĂTURĂ CU LIPSA FUNCŢIONALITĂŢII ACESTUIA SAU CU PRIVIRE LA ERORI DE FUNCŢIONARE. TOT ASTFEL CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA NU ESTE RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICIUN PREJUDICIU CAUZAT DIN ŞTERGEREA CONTULUI, INDIFERENT DE MOTIVUL ŞTERGERII. TOT ASTFEL CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE PENTRU DAUNE CAUZATE DIN LIMITAREA ACCESULUI LA CONT SAU DIN ŞTERGEREA PARŢIALĂ/LIMITAREA PARŢIALĂ A ACCESULUI ÎN CONT A UTILIZATORULUI. ÎN ORICE CAZ UTILIZATORUL/CLIENTUL CUNOAŞTE ŞI ACCEPTĂ CĂ ORICE DAUNE SE VOR LIMITA ÎN MOD EXCLUSIV LA CORECTAREA ERORILOR SAU LIPSEI DE FUNCŢIONARE ŞI LA RETURNAREA SUMEI PLĂTITE.

Utilizatorul este de acord şi înţelege să îşi asume întreaga şi exclusiva responsabilitate cu privire la folosirea Serviciului şi cu privire la modul de raportare faţă de acesta.

CURSA DE RĂȚUȘTE – ALBA IULIA nu oferă nicio garanţie privind funcţionarea neîntreruptă şi fără erori a aplicaţiei şi/sau a Serviciului, incluzând orice anexe şi nici nu poate garanta că aceasta este sigură pentru folosirea de către utilizatori, sau că este impenetrabilă, nu are bug-uri şi alte asemenea.

6. Încălcarea prevederilor

Fără a aduce atingere oricăror prevederi legale aplicabile, utilizatorul sau clientul este de acord şi declară în mod expres să despăgubească şi să absolve Cursa de Rățuște – Alba Iulia şi angajaţii, organele de conducere, directorii, administratorii şi partenerii, precum şi orice alte astfel de persoane, faţă de orice cereri de despăgubire, comensare, daune, prejudicii create care rezultă din nerespectarea Termenilor. Având în vedere că utilizarea Serviciului este gratuită, întinderea despăgubirilor va cuprinde toate costurile şi daunele suferite de către Cursa de Rățuște – Alba Iulia sau persoanele descrise mai sus, incluzând, dar nu limitativ, şi plăţi, pierderi, pierderi de profit, orice alte daune, directe sau indirecte, pecuniare sau ne-pecuniare, incluzând şi daunele morale, suferite de Cursa de Rățuște – Alba Iulia angajaţi, administrator, terţi, ş.a., incluzând, dar nu limitativ şi costurile privind asigurarea asistenţei juridice, taxe de timbru, onorariu avocaţial ş.a.m.d.

7. Confidenţialitate

Cursa de Rățuște – Alba Iulia respectă dreptul la viaţă privată şi confidenţialitate a oricăror persoane care folosesc Serviciul. Politica de confidenţialitate a Serviciului este disponibilă aici şi face parte integrantă din Termeni. Având în vedere posibilitatea actualizării periodice a conţinutului politicilor este recomandat să se recitească Termeni şi politicile cât mai des posibil.

8 Modificarea Serviciului şi a aplicaţiei

Cursa de Rățuște – Alba Iulia are dreptul, fără nicio notificare prealabilă, să modifice, schimbe sau înlocuiască pagina web, aplicaţia, Soft-ul, Serviciul, şi componentele acestora, precum şi orice alte aspecte privind acestea. Utilizatorul nu are niciun drept şi nici nu poate solicita vreo sumă ca prejudiciu sau daune vizând aceste aspecte.

9 Încetarea serviciului

Cursa de Rățuște – Alba Iulia are dreptul, oricând, și fără nicio notificare prealabilă, să închidă parţial sau total, temporar sau permanent, Serviciul oferit. Acest drept este la discreţia absolută al Cursa de Rățuște – Alba Iulia.

ÎN CAZUL ÎNCETĂRII SERVICIULUI CA URMARE A ÎNCĂLCĂRII DISPOZIŢIILOR LEGALE SAU CONTRACTUALE ASTFEL CUM SUNT ELE DESCRISE DE TERMENI ŞI/SAU ORICE ALTE ACTE ADIŢIONALE, SAU ALTE OBLIGAŢII STABILITE DE LEGE, CONTRACT, NOI SAU TERŢI, DUMNEAVOASTRĂ, CLIENTUL/UTILIZATORUL, ÎNŢELEGEŢI ŞI AŢI LUAT LA CUNOŞTINŢĂ CĂ ORICE TRANZACŢIE ANTERIOARĂ, ORICE SUMĂ PLĂTITĂ ŞI ORICE ALT BENEFICIU ANTERIOR SAU CARE AR FI PUTUT FI OBŢINUT NU VA FI RAMBURSAT/ TRANSFERAT/ COMUNICAT. ÎNCĂLC ND NORMELE STABILITE DE LEGE SAU TERMENI SAU TERŢI, RENUNŢAŢI LA ORICE CERERE PRIVIND ORICE PLĂŢI, TRANZACŢII SAU ORICE ALTE SUME SAU BENEFICII CARE AR FI TREBUIT SĂ FIE OBŢINUTE SAU ÎNAPOIATE. PRIN CONTINUAREA UTILIZĂRII SERVICIULUI ÎNŢELEGEŢI ACEASTĂ CLAUZĂ ŞI ACCEPTAŢI CONŢINUTUL EI.

10. Modificarea clauzelor Termenilor

Aceşti Termeni vor suferi modificări periodic. Dacă vor exista modificări substanţiale, Cursa de Rățuște – Alba Iulia va încerca, într-o perioadă de timp rezonabil, să notifice fiecare utilizator cu privire la acestea, fie printr-un e-mail privat, fie prin notificarea în aplicaţia mobilă sau pe site-ul web. Utilizatorii au obligaţia ca, periodic, să citească aceşti Termeni. În toate cazurile, folosinţa aplicaţiei, a site-ului web, şi/sau a Serviciului constituie acceptarea Termenilor şi a oricăror modificări survenite. În cazul în care la orice moment nu acceptaţi prevederile, aveţi obligaţia de a înceta folosirea Serviciului şi a oricăror anexe, platforme şi alte asemenea.

11. Legea aplicabilă

Prezentele Termeni, Soft-ul şi Serviciu sunt guvernate în întregime de legea Română, aceasta având prioritate în caz de conflict de legi. Orice diferend trebuie încercat a fi soluţionat pe cale amiabilă. În caz contrar, instanţa competentă este instanţa Română, din Alba Iulia.

12. Inexistenţa unei relaţii comerciale

Termenii şi Condiţiile de utilizare, incluzând orice postări şi alte anexe în cadrul Serviciului nu pot şi nu vor putea, la niciun moment, să constituie sau să confere impresia unei relaţii legale, de parteneriat, angajat-angajator sau de orice alt fel între Cursa de Rățuște – Alba Iulia şi utilizatori. Scopul utilizării aplicației şi a Serviciului de către utilizatori este pentru propriu uz şi propria plăcere, iar prevederile Termenilor constituie cerinţele privind posibilitatea accesării Serviciului şi regulile directoare de utilizare a acestuia.

13. Limba contractului

În cazul oricăror discordanțe, neconcordanțe, între variantele oferite ale Termenilor, versiunea în limba Română are întâietate.

Art.21. După confirmarea efectuării donației este imposibilă anularea sau returnarea acesteia.